Determinants of economic growth: the example of Ukraine and Germany

Thesis title: Determinanty ekonomického růstu: příklad Ukrajiny a Německa
Author: Bondarenko, Yelyzaveta
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Šíma, Ondřej
Opponents: Dudzich, Viktar
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce je věnována faktorům, které mohou způsobovat rozdíly v životní úrovni a rychlosti ekonomického růstu mezi různými státy. Za tímto účelem je vysvětlena podstata ekonomického růstu, jsou zkoumány jeho typy a modely, a to od prvních teorií až po ty moderní. Byly identifikovány hlavní faktory, které ovlivňují ekonomický růst. Rovněž byla provedena srovnávací analýza těchto faktorů pro Ukrajinu a Německo a byly identifikovány ty hlavní, které ovlivňují rozdíly v ekonomickém rozvoji těchto zemí. Důvodem ekonomického rozdílu mezi Ukrajinou a Německem jsou institucionální faktory, které jsou určujícími faktory ekonomického růstu.
Keywords: Faktory ekonomického růstu; Ukrajina; Německo; Ekonomický růst; Teorie ekonomického růstu
Thesis title: Determinants of economic growth: the example of Ukraine and Germany
Author: Bondarenko, Yelyzaveta
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Šíma, Ondřej
Opponents: Dudzich, Viktar
Thesis language: Česky
Abstract:
The work is devoted to the study of the key reasons that can create differences in the standard of living and the speed of economic growth between different countries. For this purpose, the essence of economic growth is revealed, its types and models are considered, starting from early theories and ending with modern ones. The main factors that influence economic growth have been identified. Also, a comparative analysis of these factors for Ukraine and Germany was carried out and the main ones that affect the differences in economic development of these countries were determined. The reason of economic difference between Ukraine and Germany are institutional factors, which are the main factors of economic growth.
Keywords: Economic growth; Theories of economic growth; Factors of economic growth; Germany; Ukraine

Information about study

Study programme: Finance
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Monetary Theory and Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 25. 7. 2022
Date of submission: 1. 1. 2024
Date of defense: 29. 1. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/81157/podrobnosti

Files for download

    Last update: