Analysis of selected bank stocks in the US and Canadian markets

Thesis title: Analýza vybraných bankovních akcií na trhu USA a Kanady
Author: Vašák, Petr
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Veselá, Jitka
Opponents: Tománek, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této diplomové práce je fundamentální analýza čtyř bankovních akcií JP Morgan, Bank of America, Royal Bank of Canada a Toronto Dominium Bank. Na jejím základě je odvozeno investiční doporučení. Fundamentální analýza je rozdělena na tři části – globální, odvětvová a firemní. V globální fundamentální analýze se zabývám makroekonomickou situací a vývojem základních makroekonomických ukazatelů v USA a Kanadě. V odvětvové analýze zkoumám charakteristiky bankovnictví USA a Kanady a vývoj základních odvětvových ukazatelů. Ve třetí části využiji několik ohodnocováních modelů k výpočtu vnitřní hodnoty akcií a porovnám ji s tržní cenou.
Keywords: fundamentální analýza; akcie; JP Morgan; Bank of America; vnitřní hodnota; Royal Bank of Canada; Toronto Dominium Bank
Thesis title: Analysis of selected bank stocks in the US and Canadian markets
Author: Vašák, Petr
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Veselá, Jitka
Opponents: Tománek, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
The purpose of this thesis is a fundamental analysis of four bank stocks JP Morgan, Bank of America, Royal Bank of Canada and Toronto Dominion Bank. Based on the conducted analysis, an investment recommendation is formulated. The fundamental analysis is divided into three parts - global, sector and firm. In the global fundamental analysis, I examine the macroeconomic situation and the evolution of key macroeconomic indicators in the US and Canada. In the sectoral analysis, I examine the characteristics of the U.S. and Canadian banking industry and the evolution of basic sectoral indicators. In the third section, I use several valuation models to calculate the intrinsic value of the stock and compare it to the market price.
Keywords: fundamental analysis; intrinsic value; JP Morgan; Bank of America; Royal Bank of Canada; Toronto Dominium Bank; stocks

Information about study

Study programme: Finance
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 7. 6. 2023
Date of submission: 7. 1. 2024
Date of defense: 1. 2. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/84738/podrobnosti

Files for download

    Last update: