Valuation of structured bonds

Thesis title: Oceňování strukturovaných dluhopisů
Author: Ryazantseva, Natalia
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Stádník, Bohumil
Opponents: Fleischmann, Luboš
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce se snaží představit metodiku oceňování strukturovaných dluhopisů. Ilustrativně je vybrán jeden strukturovaný dluhopis, jenž umožňuje předčasné ukončení na základě výkonnosti podkladového akciového instrumentu. Práce se odvíjí ve třech segmentech, přičemž úvodní část se soustředí na definici strukturovaných produktů, zejména dluhopisů, jejich historii a současné trendy. Následující kapitola vymezuje metodiky oceňování, simulací podkladových aktiv a objasňuje odhad parametrů nezbytných pro stanovení jejich hodnoty. Závěrečná kapitola zahrnuje ocenění výše uvedeného dluhopisu, hloubkovou analýzu vlivů parametrů na jeho ocenění a srovnávací posouzení odvozené hodnoty s tržní referenční hodnotou.
Keywords: Strukturovaný dluhopis; simulace Monte Carlo; Geometrický Brownův pohyb; historická volatilita; model EWMA; výnosová křivka
Thesis title: Valuation of structured bonds
Author: Ryazantseva, Natalia
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Stádník, Bohumil
Opponents: Fleischmann, Luboš
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis endeavors to present a methodology for valuing structured bonds. Illustratively, a structured bond is selected, which allows for early termination based on the performance of the underlying equity instrument. The thesis unfolds in three segments, where the initial section concentrates on defining structured products, predominantly bonds, their history and current trends. The succeeding chapter delineates structured bonds pricing methodologies, methods for the estimation of the development of underlying assets and expounds on parameter estimation essential for determining their value. The concluding chapter encompasses the valuation of the aforementioned bond, an in-depth analysis of parameter influences on their pricing, and a comparative assessment of the derived value against the market benchmark.
Keywords: historical volatility; EWMA model; yield curve; Structured bonds; Monte Carlo simulations; Geometric Brownian motion

Information about study

Study programme: Finanční inženýrství
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 15. 3. 2023
Date of submission: 12. 1. 2024
Date of defense: 1. 2. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/84201/podrobnosti

Files for download

    Last update: