Comparison of renting and own housing in real estate

Thesis title: Komparace formy nájemního a vlastního bydlení
Author: Shcherbina, Marina
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Přibil, Jiří
Opponents: Bína, Vladislav
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce vytváří výpočetní model pro porovnání koupě nemovitosti a bydlení v nájmu. Analyzuje hodnoty vstupující do tohoto výpočtu a na základě této analýzy představuje současný a očekávaný budoucí vývoj těchto hodnot a modeluje konkrétní příklady. Práce ukázala, že navzdory převážejícímu názoru není koupě nemovitosti vždy výhodnější než bydlení v nájmu. Zároveň kalkulace ukazují že i poměrně malé změny v hodnotách jako jsou růst cen nemovitostí či inflace mají v delším období výrazný dopad na ziskovost jednotlivých variant. Doporučení na základě této analýzy a kalkulací je nekupovat na úvěr nemovitost v roce 2023, ale raději bydlet v nájmu a počkat na zlepšení ekonomických ukazatelů v příštích dvou letech. Poté by bylo vhodné aktualizovat vstupní hodnoty, podle současných předpokladů ale bude po cca dvou letech výhodnější koupit nemovitost.
Keywords: Česká republika; Nájem; Koupě; Bydlení
Thesis title: Comparison of renting and own housing in real estate
Author: Shcherbina, Marina
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Přibil, Jiří
Opponents: Bína, Vladislav
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis creates a model for comparing the options of purchasing of real estate and living in rent. Based on the analyzed values and calculations, the model presents current and expected future development of these values and help to modify specific examples. The work showed that, despite the prevailing opinion, buying a property is not always more advantageous than living in a rental. At the same time, the calculations show that even relatively small changes in values such as real estate price growth or inflation have a significant impact on the profitability of individual variants in a long term. The recommendation based on this analysis and calculations is not to buy a property using mortgage in 2023, but rather to live in a rental and wait for the improvement of economic indicators in the next two years. After that, it would be appropriate to update the input values, however according to current assumptions, it will be more profitable to buy a property after about two years.
Keywords: Real estate; Rental; Own housing; Czech Republic

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Management
Department: Department of Exact Methods

Information on submission and defense

Date of assignment: 29. 9. 2019
Date of submission: 22. 1. 2024
Date of defense: 1. 2. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/70872/podrobnosti

Files for download

    Last update: