Search engine optimization - black hat

Thesis title: Nekalé praktiky v Search Engine Optimization
Author: Vlčko, Martin
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Gála, Libor
Opponents: Tichý, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Optimalizace pro vyhledávače patří v současné době mezi základní stavební prvky webových stránek. Bez ní se stává web nekonkurenceschopným a nemá šanci uspět v tržním internetovém prostředí. Základní prvky optimalizace webových stránek podporují marketingovou propagaci. Cílem této práce je popsat nekalé praktiky optimalizace pro vyhledávače a nastínit možný boj proti nim. První kapitola se zabývá principy optimalizace a také důvody, proč je nutné webové stránky optimalizovat. Další kapitola popisuje nejdůležitější faktory optimalizace. Následující část práce se detailně zabývám popsáním nekalých praktik a možné obrany proti nim z několika různých pohledů. Přínos této práce spočívá především v sepsání všech nejznámějších nekalých SEO metod, včetně jejich bližšího popisu a návrhu obrany proti jejich zneužívání. Praktické ukázky obsažené v práci mohou dále sloužit i jako základní návod na co si dát při optimalizaci pozor a čeho se zcela vyvarovat.
Keywords: nekalé praktiky; seo; optimalizace pro vyhledávače; search engine optimization
Thesis title: Search engine optimization - black hat
Author: Vlčko, Martin
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Gála, Libor
Opponents: Tichý, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
A search engine optimization is the basic milestone of web sites creation nowadays. Without a process of search engine optimization the web sites are usually not competitive and can not find their place in the internet market environment. Additionally, the elements of web sites optimization support and develop marketing and promotion. Main goal of our bachelor thesis is a black hat description for explorers and also the proposal of protection against black hats. First part of our thesis develops the principles of optimization and also the reasons why it is necessary to optimize the web sites. Following chapter describes the most important factors of optimization. A detailed description of black hats from different points of view can be found in the third chapter. The added value of this bachelor thesis is mainly created by SEO black hat methods including detailed descriptions and proposals of protection against them. Moreover, the practical examples can be used as basic instructions how to avoid black hats when optimizing the web sites.
Keywords: search engine optimization; black hat; seo

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 1. 2008
Date of submission: 1. 1. 2009
Date of defense: 19. 1. 2009
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/13473/podrobnosti

Files for download

    Last update: