VŠKP » Seznam eVŠKP

Rozšířené vyhledávání v knihovním katalogu...
Rozšířené vyhledávání v Integrovaném studijním informačním systému...
« ‹ předchozí
ze 119
další › »
Chen, Sailing: Analysis of Chinese Enterprises Under the Background “Made in China 2025”
Bakalářská práce - 2020 - Business Administration/Corporate Finance and Management
Maláková, Anežka: Využití simulačních modelů a programů k analýze či zlepšení chodu podniku - analýza směnného provozu
Diplomová práce - 2020 - Ekonometrie a operační výzkum
Janovský, Jakub: Ztráta pracovního nadšení u učitelů na obchodních akademiích
Diplomová práce - 2020 - Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy
Korb, Adam: Duševní hygiena u středoškolských učitelů. Vliv ekonomických předmětů na osobnost středoškolského učitele.
Bakalářská práce - 2020 - Vzdělávání v ekonomických předmětech
Finkelshtein, Ekaterina: Swiss franc currency regime after the global financial crisis
Diplomová práce - 2020 - International Business - Central European Business Realities
Kodetová, Anna: Analýza trhu mobilních komunikací a jejich vliv na cestovní ruch
Diplomová práce - 2020 - Cestovní ruch
Antsiferova, Mariia: Komparace hlavních makroekonomických indikátorů ČLR a USA v současném období
Bakalářská práce - 2020 - Mezinárodní obchod
Korotkova, Elizaveta: Klamavá reklama v marketingové praxi
Bakalářská práce - 2020 - Management
Hitz, Christian: Model of design principles for the definition of data for the consistency of evaluation in Enterprise Governance of IT
Disertační práce - 2020 - Podniková ekonomika a management
Fortinová, Jana: Řízení výkonnosti eGovernmentu
Disertační práce - 2020 - Aplikovaná informatika
Nováček, Lukáš: Aplikace Balanced Scorecard
Diplomová práce - 2020 - Management
Kuchár, Róbert: Návštěvnost fotbalových stadionů a její poptávkové vlivy v České republice v porovnání se zahraničím
Disertační práce - 2020 - Podniková ekonomika a management
Rambousek, Jakub: Optimalizace byznys procesu v pojišťovně za použití testovacího nástroje Selenium-WebDriver
Bakalářská práce - 2020 - Aplikovaná informatika
Mitrevski, Mitko: Vstup nových členských zemí do ERM II - praktické zkušenosti a implikace pro další státy
Bakalářská práce - 2020 - Mezinárodní obchod
« ‹ předchozí
ze 119
další › »