VŠKP » Seznam eVŠKP

Rozšířené vyhledávání v knihovním katalogu...
Rozšířené vyhledávání v Integrovaném studijním informačním systému...
« ‹ předchozí
z 23
další › »
Tumanov, Nikita: Konvexita a možnosti arbitráže
Diplomová práce - 2020 - Bankovnictví a pojišťovnictví
Vlčková, Veronika: Analýza ekonomických dopadů eventu Colours of Ostrava na rozvoj cestovního ruchu v regionu
Bakalářská práce - 2020 - Veřejná správa a regionální rozvoj
Pros, Aleš: Ocenění společnosti JetBrains s.r.o.
Diplomová práce - 2020 - Finance a oceňování podniku
Hošek, Vladislav: Tvorba skóringového modelu
Diplomová práce - 2020 - Finanční inženýrství
Petrus, Andrej: Konkurencia a kooperácia fintech spoločností a bánk
Diplomová práce - 2020 - Finance
Ryška, Matouš: Kvantitativní uvolňování v USA
Bakalářská práce - 2020 - Finance
Rumian, Lukáš: Analýza výkonnosti vybraných amerických technologických fondů
Diplomová práce - 2020 - Finance
Babyčová, Olga: Dopady doporučení ČNB k řízení rizik spotřebitelských úvěrů na hypoteční trh
Diplomová práce - 2020 - Bankovnictví a pojišťovnictví
Navrátil, Tomáš: Analýza aplikace proticyklické kapitálové rezervy
Bakalářská práce - 2020 - Finance
Soldátková, Natálie: Social and financial effciency of microfinance institutions: Developing markets, macro environment and financial inclusion
Disertační práce - 2020 - Ekonometrie a operační výzkum
Vu, Anh Dao: Analýza a optimalizace systému rozpočtování na příkladu konkrétního podniku
Bakalářská práce - 2020 - Účetnictví a finanční řízení podniku
Vaněk, Ladislav: Interní IT audit ve společnosti Česká pojišťovna a.s.
Diplomová práce - 2020 - Finance
Stříbný, Dominik: Využití MS Excel a Power BI při finančním auditu
Diplomová práce - 2020 - Účetnictví a finanční řízení podniku
Strejčková, Klára: Vliv hospodaření veřejných rozpočtů ČR v letech 2003 – 2018 na udržitelnost veřejných financí
Diplomová práce - 2020 - Hospodářská politika
Manina, Ondřej: Dopad IFRS 9 na banky
Diplomová práce - 2020 - Finanční inženýrství
Buev, Philipp: Modelování volatility na vysokofrekvenčních datech
Diplomová práce - 2020 - Finanční inženýrství
Kosejk, Petr: Oceňování uměleckých audiovizuálních děl pro obchodní transakce a účetní výkaznictví
Diplomová práce - 2020 - Účetnictví a finanční řízení podniku
Bohunčáková, Ivana: Finanční analýza společnosti Vikartovská agrárna spoločnosť a.s.
Bakalářská práce - 2020 - Finance
Hegedüs, Robin: Srovnání varšavské, vídeňské a istanbulské burzy
Bakalářská práce - 2020 - Bankovnictví a pojišťovnictví
Nováková, Miroslava: Nové typy pojistných produktů
Diplomová práce - 2020 - Bankovnictví a pojišťovnictví
Sýkorová, Julie: Kurzový závazek ČNB v letech 2013-2017 a jeho makroekonomická implikace
Diplomová práce - 2020 - Finance
Kravcivová, Aneta: Řízení práce z domova jako náplň práce manažera 21. století
Diplomová práce - 2020 - Management
Zelená, Aneta: Finanční gramotnost na středních odborných školách
Bakalářská práce - 2020 - Vzdělávání v ekonomických předmětech
« ‹ předchozí
z 23
další › »