VŠKP » Seznam eVŠKP

Rozšířené vyhledávání v knihovním katalogu...
Rozšířené vyhledávání v Integrovaném studijním informačním systému...
« ‹ předchozí
z 27
další › »
Tichý, Dominik: Úspěšnost řízení vybraných fotbalových klubů
Diplomová práce - 2020 - Mezinárodní obchod
Bednář, Jan: Podnikatelský plán v oblasti e-commerce pobyt ve tmě
Bakalářská práce - 2020 - Manažer obchodu
Polcarová, Jana: Implementace informačního systému
Bakalářská práce - 2020 - Manažer obchodu
Kolínská, Jana: Digitální nomádství v ČR
Diplomová práce - 2020 - Mezinárodní obchod
Švec, Jakub: Internetová propagace společnosti NH Car, s.r.o.
Bakalářská práce - 2020 - Mezinárodní obchod
Ščerbej, Valentyna: Proximity marketing
Bakalářská práce - 2020 - Mezinárodní obchod
Stibor, Barbora: Založení společnosti s podporou informačních technologií
Diplomová práce - 2020 - Mezinárodní obchod
Šimečková, Karolína: Komunikační strategie pro podnik vstupující na trh
Diplomová práce - 2020 - Mezinárodní obchod
Kovalčík, Petr: Marketing na Instagramu
Bakalářská práce - 2020 - Mezinárodní obchod
Voborský, Michal: Výběr a ocenění akcie podniku z pohledu hodnotového investování
Diplomová práce - 2020 - Finance a oceňování podniku
Schmiegerová, Jitka: Strategická a finanční analýza firmy H+S BUSSI, s.r.o.
Diplomová práce - 2020 - Účetnictví a finanční řízení podniku
Sokol, Ondřej: Analysis of Client and Product Base: Specifics of Retail Transaction Data
Disertační práce - 2020 - Ekonometrie a operační výzkum
Zhurkin, Ivan: Podnikové kombinace v ČR
Diplomová práce - 2020 - Finance a oceňování podniku
Michl, Aleš: Fiskální a měnová reflexe finanční krize 2008
Disertační práce - 2020 - Finance
Kuchár, Róbert: Návštěvnost fotbalových stadionů a její poptávkové vlivy v České republice v porovnání se zahraničím
Disertační práce - 2020 - Podniková ekonomika a management
Jirků, Petr: Návrh uplatnění Lean principů v IT útvaru
Diplomová práce - 2020 - Management
Pros, Aleš: Ocenění společnosti JetBrains s.r.o.
Diplomová práce - 2020 - Finance a oceňování podniku
Soldátková, Natálie: Social and financial effciency of microfinance institutions: Developing markets, macro environment and financial inclusion
Disertační práce - 2020 - Ekonometrie a operační výzkum
Bohunčáková, Ivana: Finanční analýza společnosti Vikartovská agrárna spoločnosť a.s.
Bakalářská práce - 2020 - Finance
Hitz, Christian: Model of design principles for the definition of data for the consistency of evaluation in Enterprise Governance of IT
Disertační práce - 2020 - Podniková ekonomika a management
Králová, Věra: Faktory ovlivňující přístup nositele změny ke změně organizační struktury
Disertační práce - 2020 - Management
Fortinová, Jana: Řízení výkonnosti eGovernmentu
Disertační práce - 2020 - Aplikovaná informatika
Nováček, Lukáš: Aplikace Balanced Scorecard
Diplomová práce - 2020 - Management
Körberová, Kristýna: Analýza marketingový aktivit vybraného podniku
Diplomová práce - 2020 - Management
« ‹ předchozí
z 27
další › »