VŠKP » Seznam eVŠKP

Rozšířené vyhledávání v knihovním katalogu...
Rozšířené vyhledávání v Integrovaném studijním informačním systému...
« ‹ předchozí
z 27
další › »
Kubíčková, Klára: Cirkulární ekonomika a její principy ve stavebnictví
Diplomová práce - 2020 - Management
Honyš, Karel: Přijetí EURA Českou republikou, ano či ne
Diplomová práce - 2020 - Finanční inženýrství
Ryskina, Xeniya: Manažerské styly vedení a jejich vliv na motivaci zaměstnanců k pracovnímu výkonu
Bakalářská práce - 2020 - Mezinárodní obchod
Kovářová, Kateřina: Finanční plánování ve farmaceutickém průmyslu: případová studie
Diplomová práce - 2020 - Účetnictví a finanční řízení podniku
Blažek, Martin: Nastavení a uživatelská podpora úloh finančního řízení v systému SAP
Diplomová práce - 2020 - Informační systémy a technologie
Vodňanský, Daniel: Metriky informačních a datových struktur
Disertační práce - 2020 - Aplikovaná informatika
Zhurkin, Ivan: Podnikové kombinace v ČR
Diplomová práce - 2020 - Finance a oceňování podniku
Russ, Jakub: Čínská ekonomika od roku 2013
Diplomová práce - 2020 - Management
Borovec, Jakub: Analýza a návrh využití variant řešení Cloud Business Intelligence v podnicích
Diplomová práce - 2020 - Informační systémy a technologie
Böhm, Tomáš: Sportovní motivace generace Y jako podnikatelská příležitost
Diplomová práce - 2020 - Management
Voborský, Michal: Výběr a ocenění akcie podniku z pohledu hodnotového investování
Diplomová práce - 2020 - Finance a oceňování podniku
Schmiegerová, Jitka: Strategická a finanční analýza firmy H+S BUSSI, s.r.o.
Diplomová práce - 2020 - Účetnictví a finanční řízení podniku
Sokol, Ondřej: Analysis of Client and Product Base: Specifics of Retail Transaction Data
Disertační práce - 2020 - Ekonometrie a operační výzkum
Michl, Aleš: Fiskální a měnová reflexe finanční krize 2008
Disertační práce - 2020 - Finance
Jirků, Petr: Návrh uplatnění Lean principů v IT útvaru
Diplomová práce - 2020 - Management
Pros, Aleš: Ocenění společnosti JetBrains s.r.o.
Diplomová práce - 2020 - Finance a oceňování podniku
Hitz, Christian: Model of design principles for the definition of data for the consistency of evaluation in Enterprise Governance of IT
Disertační práce - 2020 - Podniková ekonomika a management
Králová, Věra: Faktory ovlivňující přístup nositele změny ke změně organizační struktury
Disertační práce - 2020 - Management
Fortinová, Jana: Řízení výkonnosti eGovernmentu
Disertační práce - 2020 - Aplikovaná informatika
Nováček, Lukáš: Aplikace Balanced Scorecard
Diplomová práce - 2020 - Management
Körberová, Kristýna: Analýza marketingový aktivit vybraného podniku
Diplomová práce - 2020 - Management
Kuchár, Róbert: Návštěvnost fotbalových stadionů a její poptávkové vlivy v České republice v porovnání se zahraničím
Disertační práce - 2020 - Podniková ekonomika a management
Rambousek, Jakub: Optimalizace byznys procesu v pojišťovně za použití testovacího nástroje Selenium-WebDriver
Bakalářská práce - 2020 - Aplikovaná informatika
« ‹ předchozí
z 27
další › »