VŠKP » Seznam eVŠKP

Rozšířené vyhledávání v knihovním katalogu...
Rozšířené vyhledávání v Integrovaném studijním informačním systému...
« ‹ předchozí
z 94
další › »
Kropík, Tomáš: Zaměstnávání dopravních pilotů v cestovním ruchu
Bakalářská práce - 2020 - Cestovní ruch a regionální rozvoj
Škrobánek, Jakub: Směsi pravděpodobnostních rozdělení a jejich aplikace
Diplomová práce - 2020 - Statistika
Samus, Viktoriia: UX design konkrétní mobilní aplikace
Diplomová práce - 2020 - Informační management
Hanzlíček, Roman: Simulace skladových operací u logistického poskytovatele
Diplomová práce - 2020 - Management
Ottlová, Šárka: Marketingová komunikace značky ECCO na českém trhu
Diplomová práce - 2020 - Mezinárodní obchod
Vaněk, Jan: Logika nahrávání dat do datového skladu a srovnání s historickým řešením
Diplomová práce - 2020 - Informační systémy a technologie
Nováčková, Kateřina: Venkovský cestovní ruch se zaměřením na agroturistiku
Bakalářská práce - 2020 - Cestovní ruch a regionální rozvoj
Shayakhmetova, Ainura: Komunikační a sociální bariéry nezaměstnaných lidí v Kazachstánu
Bakalářská práce - 2020 - Podniková ekonomika a management
Shavshukov, Anton: Hodnocení investiční atraktivity podniku
Diplomová práce - 2020 - Management
Feriancová, Daniela: Diskurzívna analýza fenoménu IQOS v prostredí influencer marketingu
Bakalářská práce - 2020 - Management
Kotnová, Kristýna: Segmentace bankovního trhu v České republice
Diplomová práce - 2020 - Management
Fišerová, Jana: Využití metod matematické statistiky v manažerském rozhodování
Bakalářská práce - 2020 - Management
Černáč, Miroslav: Individuální vzdělávání na středních ekonomických školách
Bakalářská práce - 2020 - Vzdělávání v ekonomických předmětech
Boumová, Romana: Fluktuace v podnicích cestovního ruchu
Diplomová práce - 2020 - Cestovní ruch
Pazderková, Aneta: Geografické aspekty mezinárodního obchodu: současné trendy
Diplomová práce - 2020 - Mezinárodní obchod
Křístková, Kateřina: Finanční zatížení pacientů s celiakii v ČR
Bakalářská práce - 2020 - Management
Suková, Adéla: Marketingová a komunikační strategie společnosti ABOUT YOU na českém trhu
Diplomová práce - 2020 - Mezinárodní obchod
Szewczyková, Julie: Efektivita zajištění dluhů s důrazem na výkon práv ze zástavního práva
Diplomová práce - 2020 - Podnikání a právo
Paďouková, Tereza: Význam a kvalita online distribučních cest CK/CA v ČR
Diplomová práce - 2020 - Cestovní ruch
Hessová, Tereza: Potenciál agroturistiky v Plzeňském kraji
Bakalářská práce - 2020 - Cestovní ruch a regionální rozvoj
Samec, Lukáš: Metadata a jejich extrakce z business intelligence nástrojů
Bakalářská práce - 2020 - Aplikovaná informatika
Szita, Jiří: Finanční analýza MONETA Money Bank, a.s.
Bakalářská práce - 2020 - Bankovnictví a pojišťovnictví
Maleček, Josef: Export vybraných komodit států Andského společenství
Bakalářská práce - 2020 - Mezinárodní obchod
« ‹ předchozí
z 94
další › »