Družstvo, jako podnikatelský subjekt

Název práce: Družstvo, jako podnikatelský subjekt
Autor(ka) práce: Špryňar, Jaroslav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zdráhalová, Miluše
Oponenti práce: Žák, Květoslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce objasňuje roli družstva v tržní ekonomice a obhajuje smysluplnost této právní formy. Hodnotí družstvo jako právní formu pro podnikání v České republice a nachází její odlišnosti od obchodních společností. Typický vývoj, kterým u nás družstva jako podnikatelské subjekty za posledních 17 let procházejí, je demonstrován na příkladu výrobního družstva DRUPOL. Základem pro hodnocení se stávají mezinárodní družstevní principy. Práce se také věnuje Evropské družstevní společnosti.
Klíčová slova: DRUPOL; stanovy; Evropské družstvo; mezinárodní družstevní principy; družstvo; družstevnictví
Název práce: Cooperative as a business unit
Autor(ka) práce: Špryňar, Jaroslav
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zdráhalová, Miluše
Oponenti práce: Žák, Květoslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 12. 2006
Datum podání práce: 6. 12. 2006
Datum obhajoby: 25. 1. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4022/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: