Reklama na Internetu a spamy

Název práce: Reklama na Internetu a spamy
Autor(ka) práce: Mňahončáková, Jana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bursíková, Marcela
Oponenti práce: Luňáčková, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá reklamou na Internetu a spamy. Teoretická část rozebírá jednotlivé formy reklam na Internetu, popisuje problém spammingu a snaží se poradit, jak proti němu bojovat. Praktická část je věnována vyhodnocení dotazníku, jehož cílem bylo zjistit, jaké zkušenosti, názory, postoje a informace mají běžní uživatelé Internetu.
Klíčová slova: Uživatelé Internetu; Reklama; Internet; Spamy; Spam; Reklama na Internetu
Název práce: Internet Advertisement and spams
Autor(ka) práce: Mňahončáková, Jana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Bursíková, Marcela
Oponenti práce: Luňáčková, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 5. 2006
Datum podání práce: 31. 5. 2006
Datum obhajoby: 14. 6. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3126/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: