Hospodaření příspěvkových organizací v konkrétních podmínkách mateřské školy, Management of organisations receiving contributions from the "State budget" in specific condition of the Nursey school

Název práce: Hospodaření příspěvkových organizací v konkrétních podmínkách mateřské školy, Management of organisations receiving contributions from the "State budget" in specific condition of the Nursey school
Autor(ka) práce: Morsteinová, Adéla
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Marhounová, Jaroslava
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
1) Úvod 2) Neziskové organizace 3) Příspěvkové organizace 4) Legislativa ve školství 5) Praktická část - Mateřská škola Socháňova 6) Závěr
Klíčová slova: rozpočet; příspěvkové organizace; neziskový sektor
Název práce: Management of organisations receiving contributions from the State budget in the specific conditions of the Nursery school Sochanova, Prague 17
Autor(ka) práce: Morsteinová, Adéla
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Marhounová, Jaroslava
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
1) Introduction 2) Non-profit organisations 3) Allowance organisations 4) Legislation of educational system 5) Practical part - Nursery school Sochanova, Prague 17 6) Finale
Klíčová slova: allowance organisations; non-profit sector; budget

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 10. 2008
Datum podání práce: 10. 1. 2009
Datum obhajoby: 26. 1. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/15897/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: