Vybrané problémy fúzí podniku

Název práce: Vybrané problémy fúzí podniku
Autor(ka) práce: Souček, Kamil
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořáček, Jiří
Oponenti práce: Socháň, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Procesní costingový model Vymezení činností pro zahraniční entitu Algoritmus výpočtu outsourcovaných činností
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 12. 2006
Datum podání práce: 11. 12. 2006
Datum obhajoby: 11. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4096/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: