Využití metod WTP a WTA při hodnocení veřejných projektů

Název práce: Využití metod WTP a WTA při hodnocení veřejných projektů
Autor(ka) práce: Kazda, Stanislav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Ochrana, František
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce na téma "Využití metod WTP a WTA při hodnocení veřejných projektů se zabývá v teoretické části podstatou kontingentní oceňovací metody, podstatou metod WTP a WTA, postupu při aplikaci dané metody, faktory ovlivňujícími platnost a spolehlivost těchto metod a v neposlední v řadě se věnuje radám a doporučením při aplikaci této metody. Druhá část je věnována praktické aplikaci kontingentní metody na veřejný projekt.
Klíčová slova: ochota platit; ochota akceptovat kompenzaci; Kontingentní metody
Název práce: Using WTP and WTA methods for valuating public projects
Autor(ka) práce: Kazda, Stanislav
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Ochrana, František
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bachelor thesis with title "Using WTP and WTA methods for valuating public projects" in theoretical part deals with essence of Contingent Valuation Method, essence of WTP and WTA methods, guidelines for application this method, factors influencing validity and reliability this method and at least it deals with advice and recommendation with application of this method. The second part deals with practical application of this method on the public project.
Klíčová slova: Willingnes to accept; Willingnes to pay; Contingent valuation method

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 9. 2007
Datum podání práce: 2. 1. 2008
Datum obhajoby: 3. 9. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/13827/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: