determinanty nezaměstnanosti ČR versus determinanty nezaměstnanosti v EU

Název práce: determinanty nezaměstnanosti ČR versus determinanty nezaměstnanosti v EU
Autor(ka) práce: Kupec, Ondřej
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Oponenti práce: Kotýnková, Magdalena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem bakalářské práce jsou determinanty nezaměstnanosti ČR versus determinanty nezaměstnanosti v EU. Práce poukazuje na obecný problém nezaměstnanosti a to jak v rámci ČR, tak v rámci EU. Hlouběji se věnuje vývoji a příčinám nezaměstnanosti a neopomíná vliv na ekonomiku a společnost. Pozornost je však nejvíce věnována samotným determinantům nezaměstnanosti, které ji v menší či větší míře ovlivňují a vytváří z ní celoevropský problém. V práci byla provedena analýza vybraných determinantů nezaměstnanosti v ČR a v EU, kdy cílem práce je poukázat na fakta, poukázat na rozdíly a zjistit významnost vybraných determinant. V práci je uvedena i krátkodobá predikce nezaměstnanosti pod vlivem vybraných determinant.
Klíčová slova: vzdělání; ekonomický růst; nezaměstnanost; determinanty nezaměstnanosti; trh práce
Název práce: Factors of unemployment in Czech republic versus factors of unemployment in European union
Autor(ka) práce: Kupec, Ondřej
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Oponenti práce: Kotýnková, Magdalena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main topic of this bachelor essay is factors of unemployment in Czech Republic versus factors of unemployment in European Union. The essay adverts to general problem of unemployment within the CZE and within the EU. More deeply the essay follows the development and the reasons of unemployment and does not omit its effect on economy and the whole society. Main focus is addressed to unemployment factors themselves, which more or less influence the unemployment and generate the problem of the whole Europe-scale. Selected factors of unemployment in CZE and in EU were analyzed in the essay and the main goal was to focus on main facts, refer to the differences and asses the relevancy of chosen factors. Prediction of short-term unemployment due to the selected factors is also mentioned.
Klíčová slova: unemployment; education; factors of unemployment; labour market; economical qrowth

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 10. 2008
Datum podání práce: 1. 1. 2009
Datum obhajoby: 11. 2. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/16013/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: