Environmentální účetnictví jako nástroj pro podniková rozhodování

Název práce: Environmentální účetnictví jako nástroj pro podniková rozhodování
Autor(ka) práce: Metličková, Eva
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Geuss, Erik
Oponenti práce: Krejčová, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá otázkou zavádění environmentálního účetnictví (EMA) a tím jak je důležité se v podniku environmentálními hledisky zabývat. Základem je definice EMA, oblasti, využití, aplikace a základní prvky. Další část je věnována též situaci v ČR. Vyplynou i důvody jeho zavádění, i z toho vyplývající užitečné informace. Práce se dále zaměřuje na konkrétní zavádění EMA v podnicích, jejich strukturu, aplikaci, tvorbu, postup atd. Protože EMA by mělo přinášet pro podniky i určité přínosy, bude se práce zaměřovat na jejich analýzu, a to jak z pohledu odborníků, tak i z pohledu veřejnosti a podniků. Závěr práce zdůrazňuje důležitost environmentálního účetnictví a proč podniku může podniku pomoci při jeho rozhodování.
Klíčová slova: přínosy; analýza; zavádění; EMA; Environmentální účetnictví

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Aplikovaná environmentální ekonomie, politika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomiky životního prostředí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 12. 2006
Datum podání práce: 12. 12. 2006
Datum obhajoby: 7. 2. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4133/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: