Plánování a řízení kariéry zaměstnanců

Název práce: Plánování a řízení kariéry zaměstnanců
Autor(ka) práce: Korbášová, Věra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Němec, Otakar
Oponenti práce: Bártová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá systémem rozvoje kariéry zaměstnanců. Vychází z činností a subjektů, které jsou součástí tohoto systému. Zmiňuje se o etapách života lidí, které se prolínají s pracovní kariérou jedinců. Věnuje se i dalším faktorům, které působí na vývoj pracovní kariéry. Dále uvádí procesy plánování a řízení kariéry, které jsou součástí personálních činností. Na závěr se snaží teorii ověřit i porovnáním s praxí.
Klíčová slova: řízení; plánování; faktory; zaměstnanci; kariéra
Název práce: The Planning And The Operating Career Of Staff
Autor(ka) práce: Korbášová, Věra
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Němec, Otakar
Oponenti práce: Bártová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 12. 2006
Datum podání práce: 12. 12. 2006
Datum obhajoby: 31. 1. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4141/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: