Socialni a zdravotni pojištění nerezidentů v Evropské unii

Název práce: Socialni a zdravotni pojištění nerezidentů v Evropské unii
Autor(ka) práce: Rumanová, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Láchová, Lenka
Oponenti práce: Maňásek, Radek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Porovnání výše zdanění příjmů daňových nerezidentů ve vybraných státech EU a porovnání výše příspěvků daňových nerezidentů ve vybraných státech EU a jejich vliv na rozhodování o mezinárodní pracovní migraci.
Klíčová slova: nerezident; daň z příjmů fyzických osob ; zdravotní pojištění; sociální zabezpečení
Název práce: Taxation of income of tax non-residents and social security and health insurance of tax non-residents in the selected EU countries
Autor(ka) práce: Rumanová, Martina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Láchová, Lenka
Oponenti práce: Maňásek, Radek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Comparison of level of taxation of tax non-residents' income and comparison of the level of the social security and health insurance contributions of tax non-residents in the selected EU countries and its impact on international labour migration.
Klíčová slova: personal income tax; tax non-resident; health insurance ; social security

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 12. 2007
Datum podání práce: 10. 6. 2008
Datum obhajoby: 9. 2. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/17941/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: