Hodnocení různých způsobů vybírání poplatků za komunální odpad v ČR

Název práce: Hodnocení různých způsobů vybírání poplatků za komunální odpad v ČR
Autor(ka) práce: Šouláková, Marie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Geuss, Erik
Oponenti práce: Branžovský, Antonín
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá různými druhy plateb za komunální odpad. Srovnává druhy plateb podle jejich vlivů na množství recyklace komunálního odpadu, podle množství vyprodukovaného komunálního odpadu apod. Srovnávání je prováděno na příkladu pěti měst s různými platbami za komunálního odpadu.
Klíčová slova: třídění komunálního odpadu; PAYT; nakládání s odpady; platby za KO; komunální odpad
Název práce: The evaluation of different kind of levy payment for municipal waste in Czech republic
Autor(ka) práce: Šouláková, Marie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Geuss, Erik
Oponenti práce: Branžovský, Antonín
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Aplikovaná environmentální ekonomie, politika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomiky životního prostředí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 12. 2006
Datum podání práce: 13. 12. 2006
Datum obhajoby: 7. 2. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4178/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: