Skupina Světové banky: charakteristika a analýza činnosti se zaměřením na oblast vzdělávání

Název práce: World Bank Group: characteristics and analysis of its activity with a view to area of education
Autor(ka) práce: Hrubá, Lenka
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Steinmetzová, Dana
Oponenti práce: Krč, Jakub
Jazyk práce: English
Abstrakt:
World Bank Group is an international organisation, founded in 1944, with a goal to support a postwar reconstruction of member countries. Recently World Bank Group is engaged in a reduction of poverty, its causes and consequences. Education in developing countries is one of the problems of this area. Education plays an important role in the reduction of poverty and enables developing countries to reach the sustainable economic growth. World Bank realizes various programs to support education in the developing countries; Alpha Maroc Project with the goal to reduce illiteracy of adults in Morocco is one of them and it is also a part of this bachelor paper.
Klíčová slova: Education; Developing countries; World Bank Group
Název práce: Skupina Světové banky: charakteristika a analýza činnosti se zaměřením na oblast vzdělávání
Autor(ka) práce: Hrubá, Lenka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Steinmetzová, Dana
Oponenti práce: Krč, Jakub
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Skupina Světové banky je mezinárodní organizace založená v roce 1944 s cílem podpořit poválečnou rekonstrukci členských zemí. V současné době se zabývá převážně bojem proti chudobě, jejími příčinami a následky. Jednou z těchto oblastí je i vzdělávání v rozvojových zemích. Vzdělání hraje velice důležitou roli v boji proti chudobě a umožňuje rozvojovým zemím dosáhnout udržitelného ekonomického růstu. Světová banka realizuje různé programy na podporu vzdělávání v rozvojových zemích; jedním z nich byl i Alpha Maroc Project, jehož cílem bylo redukovat negramotnost dospělých v Maroku a jehož přiblížení je také součástí této práce.
Klíčová slova: Skupina Světové banky; Rozvojové země; Vzdělávání

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra světové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 10. 2008
Datum podání práce: 30. 5. 2009
Datum obhajoby: 12. 1. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/15697/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: