Analýza předložených projektů v rámci JPD 3

Název práce: Analýza předložených projektů v rámci JPD 3
Autor(ka) práce: Pavlíčková, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Wokoun, René
Oponenti práce: Macháčková, Jaroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou předložených projektů v rámci programu JPD 3. v úvodních kapitolách se věnuji fondům Evropské unie v obecné míře a postupně přecházím na Evropský sociální fond, programové dokumenty České republiky a konkrétně popisuji jednotlivé priority a opatření výše zmíněného programu JPD 3. Významnou část mé práce tvoří analýza předložených projektů v rámci tohoto programu.V návaznosti na předložené projekty analýza dále pokračuje další praktickou částí, která se zaměřuje na projekty neschválené a schválné. Součástí práce jsou také postupy předkládání a samotného hodnocení žádostí. Cílem této práce je pokusit se najít hlavní příčiny neschválení projektů a formulovat jistá doporučení pro budoucí potenciální žadatele
Klíčová slova: priciny neprijeti; analyza predlozenych projektu; strukturalni politika; Jednotny programovy dokument; Evropsky socialni fond

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 12. 2006
Datum podání práce: 14. 12. 2006
Datum obhajoby: 7. 2. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4190/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: