-

Název práce: Analýza podnikateľského prostredia v Českej republike a na Slovensku
Autor(ka) práce: Šavlová, Lucia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vojík, Vladimír
Oponenti práce: Matejbusová, Petra
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Teoretický popis strategickej analýzy prostredia podniku so zameraním na makrookolie. Popis PEST analýzy (analýza podnikateľského, ekonomického, sociálneho a technologického prostredia), manažerského rozhodovania, založenia podniku v Českej republike a na Slovensku. Aplikácia PEST analýzy na podnikateľské prostredie v Českej republike a na Slovensku. Manažerské rozhodovanie o založení podniku a vykonávani podnikateľskej činnosti v Českej republike alebo na Slovensku, a to na základe výskumu vykonaného Svetovou bankou.
Klíčová slova: dochodková reforma; daňová reforma; založenie podniku; SWOT analýza; manažérske rozhodovanie; PEST analýza; podnikateľské prostredie

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 12. 2006
Datum podání práce: 14. 12. 2006
Datum obhajoby: 7. 2. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4191/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: