Vstup ČR do eurozóny z hlediska strukturální a cyklické sladěnosti

Název práce: Vstup ČR do eurozóny z hlediska strukturální a cyklické sladěnosti
Autor(ka) práce: Pluhař, Leoš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Štěpánek, Zdeněk
Oponenti práce:
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce zaměřená na vstup ČR do eurozóny z hlediska strukturální a cyklické sladěnosti ekonomiky eurozóny a ČR se pokouší analyzovat možnosti a omezení přizpůsobovacích mechanismů působících v rámci měnové unie. Část následující po úvodu se věnuje teoretickým východiskům a institucionálnímu rámci přistoupení včetně vyhodnocení konvergenčních kritérií. Další část je zaměřena na vyhodnocení stupně cyklické a strukturální sladěnosti. Diplomová práce vychází z hypotézy, že ztráta kurzové politiky a tedy flexibilního měnového kurzu jako nástroje hospodářské politiky nebude spojena s výraznými negativními dopady po vstupu do eurozóny. Text je vybaven tabulkami a grafy převzatými převážně z webových stránek ČNB.
Klíčová slova: Česká republika; eurozóna; konvergence; režim měnového kurzu; opjtimální měnové oblasti; přizpůsobovací mechanismy
Název práce: CR´s Entry into the Euro Area in the Light of Structural and Cyclical Coordination
Autor(ka) práce: Pluhař, Leoš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Štěpánek, Zdeněk
Oponenti práce:
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: -
Datum podání práce: -
Datum obhajoby: 2006

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: