Zavedení výrobku na trh

Název práce: Zavedení výrobku na trh
Autor(ka) práce: Novotná, Olga
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mottlová, Libuše
Oponenti práce: Vávra, Oldřich
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá inovacemi, jejich druhy a významem. Charakterizuje jednotlivé kroky zavádění výrobku na trh. Nastiňuje tvorbu dalších složek marketingového mixu. Zaměřuje se na společnost Linet, předního českého výrobce zdravotnického vybavení, a její domácí i zahraniční konkurenci. Popisuje a hodnotí průběh zavedení výrobku této firmy na trh. Jedná se o transportní lůžko Stretcher Sprint.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 6. 2006
Datum podání práce: 3. 6. 2006
Datum obhajoby: 14. 6. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3150/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: