Analýza veřejné finanční podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na základě zákona č. 180/2005 Sb

Název práce: Analýza veřejné finanční podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na základě zákona č. 180/2005 Sb
Autor(ka) práce: Nachtigalová, Marika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Geuss, Erik
Oponenti práce: Knápek, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá podporou výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Popisuje principy přímé a nepřímé podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Vysvětluje principy, na jejichž základě stanovuje Energetický regulační úřad minimální výkupní ceny. Pro konkrétní projekt je spočtena minimální cena produkce.
Klíčová slova: podpora.; bioplynová stanice; minimální výkupní ceny; elektřina; Obnovitelné zdroje energie

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Aplikovaná environmentální ekonomie, politika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomiky životního prostředí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 12. 2006
Datum podání práce: 17. 12. 2006
Datum obhajoby: 7. 2. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4278/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: