-

Název práce: Business Intelligence (datové sklady, datamining, ...) v komerčních organizacích
Autor(ka) práce: Reken, Jaroslav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Klas, Jan
Oponenti práce: Nováček, Jan; Pavlík, Martin; Mgr. Martin Pavlík,
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cieľom tejto práce je prísť na výhody a nevýhody používania dátového skladu ako súčasti business intelligence v komerčnej organizácii. Zároveň popisuje jeho zavádzanie a optimálne používanie z pohľadu užívateľov, aplikácií, ktoré títo užívatelia používajú, a v stručnosti predstavuje datamining. Takisto sa v práci zmieňuje krátka história vzniku dátových skladov a načrtnutie trendov, ktoré budú v budúcnosti najviac ovplyvňovať priamo alebo nepriamo vývoj dátových skladov. Práca je vhodná pre študentov, ktorí sa chcú dozvedieť niečo viac o reálnom fungovaní dátového skladu alebo pre organizácie, ktoré rozmýšľajú o zavedení dátového skladu.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 6. 2006
Datum podání práce: 1. 6. 2006
Datum obhajoby: 7. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3338/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: