Městský úřad: organizace, působnost, činnost

Název práce: Městský úřad: organizace, působnost, činnost
Autor(ka) práce: Mládenková, Iva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Svoboda, Karel
Oponenti práce: Mates, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zaměřuje na působnost, prapůsobnost a pravomoc, organizaci a činnost Městského úřadu Česká Třebová. Teoreticky je popsáno postavení a působnost městského úřadu. V práci jsem analyzovala organizační strukturu. Praktická činnost odborů je ukázána na příkladu živnostenského odboru a odboru rozvoje města a investic. V závěrech jsou podány pozitivní i kritické postřehy.
Klíčová slova: odbor rozvoje města a investic; živnostenský odbor; organizační struktura; pravomoc městského úřadu; působnost městského úřadu; postavení městského úřadu
Název práce: Municipal office: organization, scope of authority, scope of activities
Autor(ka) práce: Mládenková, Iva
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Svoboda, Karel
Oponenti práce: Mates, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 12. 2006
Datum podání práce: 18. 12. 2006
Datum obhajoby: 19. 4. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4303/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: