Městské regiony v kontextu kohezní politiky EU

Název práce: Městské regiony v kontextu kohezní politiky EU
Autor(ka) práce: Romanová, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Wokoun, René
Oponenti práce: Jetmar, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem této práce je přiblížení problematiky městských regionů a ověření předpokladu, zda jejich podpora ze strukturálních fondů EU ? při respekto- vání principu udržitelného rozvoje ? má potenciál pro ekonomický růst ČR. Jde tedy o analýzu celkových cílů a možností rozvoje městských regionů v kohezní politice EU v období 2007-2013 na základě zkušeností podobně zaměřených podpor, které proběhly např. i ve Velké Británii.
Klíčová slova: The Northern Way koncept; urbanizace; kohezní politika; městské regiony; města

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 12. 2006
Datum podání práce: 18. 12. 2006
Datum obhajoby: 7. 2. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4313/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: