Internetový marketing se zaměřením na SEO a SEM

Název práce: Internetový marketing se zaměřením na SEO a SEM
Autor(ka) práce: Hanušová, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sedláček, Jiří
Oponenti práce: Šenkypl, Dušan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá definicí a popisem nástrojů internetového marketingu. V rámci těchto nástrojů se detailněji zabývá marketingem zaměřeným na marketing pro internetové vyhledávače a optimalizaci webových stránek pro vyhledávače. Tyto informace jsou prezntovány v kontextu reálného internetového obchodu a zaměřují se na využití nástrojů SEO a SEM v praxi.
Klíčová slova: SEM; SEO; Internetový marketing; search engine
Název práce: Internet marketing with focuse on SEO and SEM
Autor(ka) práce: Hanušová, Kateřina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Sedláček, Jiří
Oponenti práce: Šenkypl, Dušan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis defines and describes tools of Internet marketing. Within the frame of these tools it describes search engine marketing and website search engine optimization in detail. This information is presented in context of real e-shop and it focuses on SEO and SEM tools in real use.
Klíčová slova: search engine; Internet marketing; SEM; SEO

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 3. 2008
Datum podání práce: 19. 12. 2008
Datum obhajoby: 27. 1. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/18091/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: