Integrované dopravní systémy

Název práce: Integrované dopravní systémy
Autor(ka) práce: Kopecký, Michal
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Jirsák, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce teoreticky popisuje podstatu integrovaných dopravních systémů, jejich výhody a nevýhody obecně a jejich možnosti v legislativním prostředí České republiky. Hlavním cílem je analyzovat konkrétní aplikaci IDS v Královéhradeckém kraji, popsat vývoj a aktuální situaci v IDS IREDO a srovnat tento IDS s dalšími systémy podobného typu v České republice.
Klíčová slova: Integrovaný dopravní systém; IREDO; Veřejná doprava
Název práce: Integrated transport system
Autor(ka) práce: Kopecký, Michal
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Jirsák, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This work theoretically describes the idea of integrated transport systems, their advantages and disadvantages in general and their possibilities in the Czech Republic law system. The main goal in to analyse the aplication of ITS in Královéhradecký region, describe the history and actual situation of ITS IREDO and compare this ITS to similar integrated systems in the Czech Republic.
Klíčová slova: Integrated transport system; IREDO; Public transport

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 1. 2009
Datum podání práce: 30. 4. 2009
Datum obhajoby: 26. 5. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/18136/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: