Cenné papíry a jejich účtování

Název práce: Cenné papíry a jejich účtování
Autor(ka) práce: Valjent, Michal
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Cardová, Zdenka
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je charakterizovat různá kritéria členění cenných papírů a jejich následné ocenění a zaúčtování, které nastává v různých účetních situacích. Ve své práci jsem se zaměřil zejména na nejrozšířenější cenné papíry a těmi jsou akcie, dluhopisy a směnky. Na závěr své bakalářské práce uvádím souvislý příklad s účtováním a oceňováním různých cenných papírů.
Klíčová slova: cenné papíry; akcie; dluhopisy
Název práce: Securities and their accounts
Autor(ka) práce: Valjent, Michal
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Cardová, Zdenka
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this work is to describe different criterias of securities. Consequential appreciation of securities and puting them into account, which occurs to a variety of accounting situations. In my work I focused on the most extended securities which are stocks, bonds and bills. To conclusion of my bachelors's work I feature continuous example with accounting and appreciation of different kinds of securities.
Klíčová slova: securities; bonds; stocks

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 2. 2009
Datum podání práce: 1. 6. 2009
Datum obhajoby: 30. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/19399/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: