Domácnosti a rodiny v regionech České republiky

Název práce: Domácnosti a rodiny v regionech České republiky
Autor(ka) práce: Bláhová, Marie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kazdová, Jitka
Oponenti práce: Holá, Bohdana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce shrnuje poznatky o vývoji domácností a rodin v ČR v letech 1980 - 2001 a o jejich struktuře ze sociálního hlediska v roce 2001 a porovnává jejich strukturu mezi regiony. Obsahuje i stručné mezinárodní srovnání s vybranými evropskými zeměmi.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistické a pojistné inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 6. 2006
Datum podání práce: 5. 6. 2006
Datum obhajoby: 8. 6. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3157/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: