Evidence a oceňování zásob v účetnictví/Selected Issues of Inventory in Accounting

Název práce: Evidence a oceňování zásob v účetnictví/Selected Issues of Inventory in Accounting
Autor(ka) práce: Dobrovolná, Jana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Míková, Marie
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce je zaměřena na účtování a oceňování zásob dle české legislativy i mezinárodních účetních standardů. Vymezení problematiky zásob, jednotlivé metody účtování, evidence a inventarizace zásob.
Klíčová slova: zásoby; oceňování zásob; účtování zásob
Název práce: Selected Issues of Inventory in Accounting
Autor(ka) práce: Dobrovolná, Jana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Míková, Marie
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The work is focused on accounting and valuation of stocks according to Czech legislation and International Accounting Standards. Defining the issue of stocks, individual methods of accounting, record keeping and inventory stocks.
Klíčová slova: inventory; accounting for stock; valuation of stocks; issues

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 1. 2009
Datum podání práce: 31. 5. 2009
Datum obhajoby: 30. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/18262/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: