Analýza panelových dat

Název práce: Analýza panelových dat
Autor(ka) práce: Novák, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Škuthanová, Markéta
Oponenti práce: Fabian, František
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce je zaměřena na seznámení se s problematikou týkající se analýzy panelových dat, vysvětlení základních odhadových technik statických a dynamických panelových modelů. Její nedílnou součástí je analýza panelových jednotkových kořenů s aplikací na konkrétních datech ? vývoj exportu 29 zemí. Poslední část práce tvoří přehled používaného aplikačního softwaru při práci s panelovými daty.
Klíčová slova: analýza panelových jednotkových kořenů; panelová data
Název práce: Panel Data Analysis
Autor(ka) práce: Novák, Petr
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Škuthanová, Markéta
Oponenti práce: Fabian, František
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistické a pojistné inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 6. 2006
Datum podání práce: 1. 6. 2006
Datum obhajoby: 8. 6. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3159/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: