Financial crisis and current situation in global economy

Název práce: Financial Crisis and Current Situation in Global Economy
Autor(ka) práce: Ďurkovič, Daniel
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Riley, Steven Del
Oponenti práce: Dvořák, Pavel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The goal of the thesis will be to describe the key elements of the economy and its infection by the crisis. It will give an insight on the typology of the crises and today's turmoil in the economic environment. It will try to estimate the impact of the crisis on Slovakia and forecast the development of its national debt
Klíčová slova: Global Economy; Slovak National Debt; Financial Crisis
Název práce: Financial crisis and current situation in global economy
Autor(ka) práce: Ďurkovič, Daniel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Riley, Steven Del
Oponenti práce: Dvořák, Pavel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The goal of the thesis will be to describe the key elements of the economy and its infection by the crisis. It will give an insight on the typology of the crises and today's turmoil in the economic environment. It will try to estimate the impact of the crisis on Slovakia and forecast the development of its national debt
Klíčová slova: Slovak National Debt; Financial Crisis; Global Economy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Sekce jazyků

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 5. 2008
Datum podání práce: 28. 4. 2009
Datum obhajoby: 23. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/20664/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: