Internetove socialni site a jejich vyuziti v oblasti marketingu

Název práce: Internetove socialni site a jejich vyuziti v oblasti marketingu
Autor(ka) práce: Tabáček, Jiří
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Taschner, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem mé práce je poukázat na možnosti využití, výhody, nevýhody a nevyužitý potenciál marketingu, prováděného prostřednictvím internetových sociálních sítí.
Klíčová slova: internet; marketing; sociální sítě
Název práce: Internet Social Network Advertising
Autor(ka) práce: Tabáček, Jiří
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Taschner, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
.
Klíčová slova: Social Network; Internet; Marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 10. 2008
Datum podání práce: 31. 5. 2009
Datum obhajoby: 3. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/15339/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: