Vstup České republiky do eurozóny ? dopad na zahraniční obchod

Název práce: Vstup České republiky do eurozóny ? dopad na zahraniční obchod
Autor(ka) práce: Tichý, Filip
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hušek, Roman
Oponenti práce: Pánková, Václava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je popsat a modelovat vstup České republiky do eurozóny a jeho dopad na vývoj exportu a importu. Důraz je kladen hlavně na vztah volatility měnového kurzu a zahraničního obchodu. Práce se také zabývá Roseovým efektem a jeho propojením s Evropskou měnovou unií.
Klíčová slova: panelová data; gravitační model; Roseův efekt; volatilita měnového kurzu

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 6. 2006
Datum podání práce: 5. 6. 2006
Datum obhajoby: 13. 6. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3163/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: