Analýza českého pojistného trhu a prognózy jeho dalšího vývoje

Název práce: Analýza českého pojistného trhu a prognózy jeho dalšího vývoje
Autor(ka) práce: Müller, Michal
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Gruber, Petr
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce zkoumá pojistný trh České republiky od prvních počátků "pojištění", až do dnešní doby, kdy je domácí pojistný trh součástí pojistného trhu Evropské unie. Práce je rozdělena do čtyř částí. V první kapitole je popsána historie pojišťovnictví. V druhé kapitole je pozornost zaměřena na současný stav českého pojistného trhu. Třetí část porovnává úroveň českého pojišťovnictví s EU a zeměmi, které se staly členy EU ke stejnému datu jako ČR, tj. k 1.5.2004. Zároveň je zde provedena analýza současné stagnace pojistného trhu a navržena možná řešení. Ve čtvrté kapitole jsou popsány principy, na kterých funguje pojistný trh v Evropské unii. Zmíněn je i postupný proces integrace českého pojistného trhu do pojistného trhu EU.
Klíčová slova: pojistný trh; pojišťovací zprostředkovatel; státní dohled nad pojišťovnictvím
Název práce: Analysis of czech insurance market and prognosis of its future development
Autor(ka) práce: Müller, Michal
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Gruber, Petr
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachalor thesis is concerned with the insurance market in the Czech Republic since the very beginning of "insuring" until the modern days, when the domestic insurance market is integrated into the European Union. The thesis comprises four individual parts. The first unit deals with the development of insurance system. The following chapter relates the contemporary situation of the Czech insurance market. In the third part, the Czech insurance market is compared to the markets of other countries which joined the EU in 2004. Besides that, an analysis of present period of stagnation of the insurance market is introduced. The last chapter contains the principles the European insurance market is based on. It also embodies the gradual process of integration of the Czech insurance market into the EU.
Klíčová slova: insurance market; insurance agent; insurance supervision

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 2. 2009
Datum podání práce: 30. 6. 2009
Datum obhajoby: 12. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/18996/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: