Integrovaný operační program: implementace a realizace

Název práce: Integrovaný operační program: implementace a realizace
Autor(ka) práce: Tunkrová, Věra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Abrhám, Josef
Oponenti práce: Jiránková, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce poskytuje ucelený pohled na Integrovaný operační program z hlediska jeho skladby, zaměření, podporovaných oblastí, ale také implementační struktury. Dále podává zhodnocení současného stavu implementačních a realizačních aktivit tohoto operačního programu.
Klíčová slova: strukturální fondy; Integrovaný operační program; politika soudržnosti
Název práce: Integrated Operational Programme: implementation and realization
Autor(ka) práce: Tunkrová, Věra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Abrhám, Josef
Oponenti práce: Jiránková, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis offers a complex view on the Integrated Operational Programme from the point of view of its structure, focus, supported areas and also its implementation structure. Further it offers evaluation of actual situation of implementation and realization activities of this operational programme.
Klíčová slova: cohesion policy; Integrated Operational Programme; structural funds

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Evropská integrace
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 11. 2008
Datum podání práce: 30. 5. 2009
Datum obhajoby: 16. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/16899/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: