Modely hodnotenia efektívnosti a ich aplikácia na nemocnice v ČR

Název práce: Modely hodnotenia efektívnosti a ich aplikácia na nemocnice v ČR
Autor(ka) práce: Novosádová, Ivana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dlouhý, Martin
Oponenti práce: Vrabec, Michal
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Hodnotenie efektívnosti súboru nemocníc a liečební dlhodobo chorých v ČR. Súbory boli analyzované samostatne z dôvodu snahy zabezpečenia väčšej homogenity súboru. Aplikovaná bola analýza obalu dát, modely s konštantnými a variabilnými výnosmi z rozsahu. Ako aj modely orientované na vstupy a výstupy. Na rovnakých súboroch bola aplikovaný aj odhadu Cobb-Douglasovej produkčnej funkcie. Pre súbor liečební dlhodobo chorých nebol tento odhad úspešný a to z dôvodu malého počtu pozorovaní.
Klíčová slova: DEA; Cobb-Douglas; produkčné funkcie; zdravotníctvo; efektívnosť
Název práce: Models of Efficiency Evaluation of Hospitals in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Novosádová, Ivana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dlouhý, Martin
Oponenti práce: Vrabec, Michal
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistické a pojistné inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: -
Datum podání práce: -
Datum obhajoby: 8. 6. 2006
Identifikátor v systému InSIS:

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: