Korespondenční analýza

Název práce: Korespondenční analýza
Autor(ka) práce: Konrádová, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hebák, Petr
Oponenti práce: Plašil, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zaměřuje na představení metody korespondenční analýzy jako silného nástroje pro průzkumovou analýzu dat. Dále na pochopení správné interpretace korespondenční mapy, tedy jejího grafického výstupu. Metoda je představena jak ve své jednoduché variantě, tak její rozšíření na vícerozměrnou úlohu. Použití této metody je demonstrováno na datech nefinančních podniků České republiky, které jsou evidovány v registru ekonomických subjektů.
Klíčová slova: kontingenční tabulka; kategoriální proměnné; Burtova matice; vícenásobná korespondeční analýza; korespondenční analýza
Název práce: Correspondence analysis
Autor(ka) práce: Konrádová, Lucie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hebák, Petr
Oponenti práce: Plašil, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to introduce statistical method called Correspondence analysis as a strong instrument for exploratory data analysis. The main purpose is to understand how to interpret the correspondence map, the graphical output of this method, correctly. The method is presented both in its simple version, and its extension to multivariate data. Usage of method is demonstrated on data of non-financial subjects of Czech republic, which are entered in the register of economic subjects.
Klíčová slova: Burt matrix; multiple correspondence analysis; contingency table; category variables; correspondence analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistické a pojistné inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 11. 2006
Datum podání práce: 2. 1. 2009
Datum obhajoby: 16. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/17935/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: