Současný ekonomický vývoj Česka, Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska

Název práce: Contemporary economic development of Czechia, Hungary, Poland, Slovakia and Slovenia
Autor(ka) práce: Turek, František
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Abrhám, Josef
Oponenti práce: Bič, Josef
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This diploma thesis interprets processes of contemporary economic development in Czechia, Hungary, Poland, Slovakia and Slovenia, whereas it is focused on the comparision of selected macroeconomic indicators and at the same time some main factors, which significantly influence the economic development in the area, are highlighted. According to the diploma thesis structure - chosen geographical, demographic, social and regional attributes are identified at first. Afterwards a brief view of transformation process to the free market economies leads to the chronologically organized characteristics of an economic development in the territory. The period of a primary interest begins with a phase 2003-2007 while the year 2008 and predictions of an on-coming development are discussed separately. The very last chapter recapitulates a progress in the euro adoption process and then examines an actual convergence criteria fulfilling in countries, which the euro currency haven't adopted (until 1. 1. 2009) yet.
Klíčová slova: euro; Poland; GDP; economic development; Hungary; Czechia; Slovenia; Slovakia
Název práce: Současný ekonomický vývoj Česka, Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska
Autor(ka) práce: Turek, František
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Abrhám, Josef
Oponenti práce: Bič, Josef
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práce interpretuje průběh současného ekonomického vývoje v Česku, Maďarsku, Polsku, Slovensku a Slovinsku, přičemž se zaměřuje na komparaci vývoje vybraných makroekonomických indikátorů, a zároveň se snaží vyzdvihnout hlavní faktory, které ekonomický vývoj významně ovlivňují. Podle struktury práce jsou nejprve identifikovány některé geografické, demografické, sociální a regionální atributy oblasti. Stručným přiblížením procesu transformace na tržní hospodářství se práce přesouvá k chronologicky uspořádané charakteristice vlastního ekonomického rozvoje států. Hlavní období zájmu začíná etapou 2003-2007, zatímco rokem 2008 a stručnými prognózami budoucího vývoje v oblasti se diplomová práce zabývá samostatně. Závěrečnou kapitolou je nejprve zrekapitulován stav procesů přijímání eura a poté je posuzováno aktuální plnění konvergenčních kritérií v zemích, které k 1. 1. 2009 euro dosud nepřijaly.
Klíčová slova: Slovinsko; Polsko; Slovensko; Česko; Maďarsko; euro; HDP; ekonomický vývoj

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 11. 2008
Datum podání práce: 30. 5. 2009
Datum obhajoby: 15. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/16958/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: