Finanční krize - sekuritizace a ratingové agentury

Název práce: Finanční krize - sekuritizace a ratingové agentury
Autor(ka) práce: Jakoubek, Jiří
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mandel, Martin
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V této práci se zabývám podmínkami, které přispěly ke vzniku současné finanční krize. V první části se věnuji systémovým podmínkám, které představuje prudký rozvoj nedostatečně regulované sekuritizace v posledním desetiletí. Obecně popisuji proces sekuritizace, motivaci bank i investorů pro využívání sekuritizace a vysvětluji, co bylo příčinou neúspěchu tohoto procesu a jaké problémy na finančním trhu způsobil. V druhé části popisuji politické podmínky a vliv existence vládou podporovaných institucí Fannie Mae a Freddie Mac na vznik krize. V třetí části se věnuji chybám, kterých se dopouštěly ratingové agentury při ohodnocování strukturovaných dluhopisů, což hrálo také významnou roli při vzniku současné finanční krize.
Klíčová slova: sekuritizace ; Freddie Mac; Fannie Mae ; ratingove agentury; finanční krize
Název práce: Finanční krize - sekuritizace a ratingové agentury
Autor(ka) práce: Jakoubek, Jiří
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Mandel, Martin
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The final thesis "Finanční krize -- sekuritizace a ratingové agentury" examines factors that have contributed to the current financial crisis. In the first part, I analyze problems connected with boom of inadequately regulated securitization in last decade. I describe the process of securitization, what was the motivation of banks and investors for using securitization, what made securitization unsuccessful and what problems it caused on the financial market. It the second part, I analyze influence of government-sponsored entities Fannie Mae and Freddie Mac on current financial situation. In the third part, I examine the role of rating agencies in this crisis and failure of techniques that they have used for credit rating of structured obligations.
Klíčová slova: fannie mae ; financial crisis; freddie mac ; rating agencies ; securitization

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 3. 2009
Datum podání práce: 1. 6. 2009
Datum obhajoby: 12. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/20845/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: