Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a jejich vazba na vrcholový ukazatel EVA

Název práce: Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a jejich vazba na vrcholový ukazatel EVA
Autor(ka) práce: Hanzlík, Kamil
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Král, Bohumil
Oponenti práce: Hadrbolec, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je posouzení výhod, nevýhod a možností využití pro hodnotové řízení konceptu ekonomické přidané hodnoty (EVA) a její souvislost s klíčovými indikátory výkonnosti podniku, s jejichž pomocí je možné podnik efektivně řídit. K získání uceleného na hodnotové řízení je součástí také popis několika alternativních konceptů. Praktická aplikace se zabývá analýzou klíčových indikátorů výkonnosti v podmínkách mobilní telekomunikační společnosti T-Mobile a hodnotí implementovaný koncept EVA jako vrcholový ukazatel hodnotového řízení.
Klíčová slova: T-Mobile; ekonomická přidaná hodnota; klíčové indikátory výkonnosti; hodnotové řízení
Název práce: Key performance indicators (KPI) and their coherency with top indicator EVA
Autor(ka) práce: Hanzlík, Kamil
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Král, Bohumil
Oponenti práce: Hadrbolec, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is concerned with a discussion of advantages, disadvantages and potencial areas of usage of the Economic Value Added (EVA) as a measure of value based management. The coherency of EVA with key performance indicators as a tool of effective management is also analysed. Mentioned are also several alternative concepts. This thesis further analyses practical application of key performance indicators in mobile telecommunication company T-Mobile and evaluates the implemented concept of EVA as a central component of value based management.
Klíčová slova: economic value added; value based management; T-Mobile; key performance indicators

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra manažerského účetnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 11. 2008
Datum podání práce: 31. 5. 2009
Datum obhajoby: 10. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/17783/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: