Aplikace modelů diskrétní volby

Název práce: Aplikace modelů diskrétní volby
Autor(ka) práce: Čejková, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hušek, Roman
Oponenti práce: Fíglová, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá teorií, interpretací a aplikací modelů diskrétní volby. Teoretická část obsahuje formulaci logistického regresního modelu, testování významnosti parametrů, testování modelu jako celku. Zmíněna je i vícenásobná logistická regrese. Aplikace modelu byla provedena na dotazníkových datech z mezinárodního srovnávacího výzkumu Reflex.
Klíčová slova: modely diskrétní volby; logistická regrese; logit
Název práce: The Application of the Discrete Choice Models
Autor(ka) práce: Čejková, Tereza
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hušek, Roman
Oponenti práce: Fíglová, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis treats with the theory, interpretation and application of the Discrete Choice Models. The theoretical part contains the Fitting the Logistic Regression Model, Testing for the Significance of the Coefficients, Testing for the Significance of the Model. The Multiple Logistic Regression is mentioned too. The model was applied to interview data from the International research called Reflex.
Klíčová slova: Discrete Choice Models; Logistic Regression Model; Logit

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 9. 2008
Datum podání práce: 31. 5. 2009
Datum obhajoby: 10. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/12822/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: