Zhodnocení průběhu první fáze nové vládní koncepce informování o evropských záležitostech v ČR

Název práce: Zhodnocení průběhu první fáze nové vládní koncepce informování o evropských záležitostech v ČR
Autor(ka) práce: Vičar, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořáková, Dana
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je na základě analýzy zhodnotit, jak úspěšný byl odbor Úřadu vlády pro informování o evropských záležitostech při překonávání informačního deficitu o EU. Cílem diplomové práce je v širším kontextu rozebrat jednotlivé složky a kroky realizované první fáze Koncepce a ohodnotit její efektivitu pomocí dílčích výsledků a dopadů, které již byly v době napsaní diplomové práce k dispozici.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní a evropská studia - diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 6. 2006
Datum podání práce: 5. 6. 2006
Datum obhajoby: 12. 6. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3167/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: