Aplikace web 2.0

Název práce: Aplikace web 2.0
Autor(ka) práce: Krutský, Matyáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Raška, Ondřej
Oponenti práce: Basl, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá jedním z trendů Web 2.0 - hybridními webovými aplikacemi, tzv. mashupy. Ve stručnosti se snaží popsat fungování takových aplikací a rozdělit je na různé typy. V první části čtenáře zasvěcuje do pojmu Web 2.0, který dal vzniknout mashup aplikacím. Představuje základní pojmy a uvádí čtenáře do pojmu mashup. Druhá část se věnuje ekonomickým aspektům tvorby mashup aplikací z pohledu tvůrců různých typů mashup aplikací a tvůrců API rozhraní. Cílem je uvést přehled možností profitu z mixování webových služeb. Třetí část popisuje různé typy rozhraní přes které mohou webové aplikace komunikovat. Stručně popisuje REST, XML-RPC, SOAP, Javascriptové API a screen scraping. Cílem této kapitoly je stručně popsat daná rozhraní a dát čtenáři základní přehled k podrobnějšímu studiu. V další části je představena ukázková aplikace spojující službu rajče.net pro sdílení fotografií na internetu s komunitní sítí Facebook. Předposlední část je věnována přehledu automatických nástrojů pro tvorbu datových mashupů Openkapow Robots, Yahoo! Pipes a službě Dapper. Stručně mapuje možnosti jejich použití. Poslední části je stručný přehled situace ohledně mashupů v České republice.
Klíčová slova: API; Mashup; Web 2.0
Název práce: Web 2.0 Application
Autor(ka) práce: Krutský, Matyáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Raška, Ondřej
Oponenti práce: Basl, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of this document is to describe one of trends of Web 2.0 - web appliacation hybrids or mashup applications. It briefly describes types of mashups and how they work. First chapter introduces reader into term Web 2.0 which led to creation of mashup applications. It also describes basic terms and the term mashup itself. Second part discusses possibilities of profit on mixing differnet web services from differnet points of view. What it can bring to creators of mashup applications and also to API providers. Third part gives an overview of communication protocols usually used to communicate. Described protocols are REST, XML-RPC, SOAP, Javascript APIs and screen scraping. The goal of this section is to give the reader basic knowledge of them for further studying. Next part introduces sample application created for purpose of this work. It is a connection of Czech internet photo-sharing service rajče.net and social network Facebook. Fifth part focuses to introducing some tools for automatic creation of data mashup applications. It picks three products - Openkapow Robots, Yahoo! Pipes and Dapper, and describes their features and how to use them. Last part is a summary of current situation in Czech Republic.
Klíčová slova: API; Web 2.0; Mashup

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 6. 2009
Datum podání práce: 29. 6. 2009
Datum obhajoby: 27. 8. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/21017/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: