Analýza projektů předložených na česko-slovenské hranici v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA

Název práce: Analýza projektů předložených na česko-slovenské hranici v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA
Autor(ka) práce: Nožičková, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Wokoun, René
Oponenti práce: Horáček, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce pojednává o realizaci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA na česko-slovenské hranici. Je zde zachycen vývoj Iniciativy, legislativní ukotvení, organizační struktura a projektový cyklus. Teoretická část je věnována analýze kvantitativních charakteristik (počet předložených projektů, objem alokovaných prostředků) a kvalitativních charakteristik. Práce dále porovnává realizaci s programy na ostatních hranicích.
Klíčová slova: projektový cyklus; organizační struktura; legislativní rámec; INTERREG IIIA; Iniciativa Společenství
Název práce: Analysis of projects presented on czechoslovak border in the framework of the INTERREG IIIA programme
Autor(ka) práce: Nožičková, Jana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Wokoun, René
Oponenti práce: Horáček, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 6. 2006
Datum podání práce: 5. 6. 2006
Datum obhajoby: 13. 6. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3168/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: