Elektronické komunikační a distribuční kanály a jejich využití českými bankami

Název práce: Elektronické komunikační a distribuční kanály a jejich využití českými bankami
Autor(ka) práce: Nguyen, Thi Kim Tu
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Půlpánová, Stanislava
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce "Elektronické komunikační a distribuční kanály a jejich využití českými bankami" je seznámit čtenáře s moderním trendem současného bankovního sektoru -- s elektronickým bankovnictvím neboli e-bankingem. V své práci se zaměřím na celkovou charakteristiku elektronického bankovnictví, dále popíšu jednotlivé formy elektronických komunikačních kanálů, prostřednictvím kterých může klient komunikovat s bankou a ovládat své účty na dálku. Pozornost bude věnována i současné nabídce produktů e-bankingu, jež jsou poskytovány třemi největšími finančními institucemi v České republice.
Klíčová slova: PDA banking; JAVA banking; WAP banking; GSM banking; homebanking; internetbanking; elektronické bankovnictví
Název práce: Electronic communication and distribution channels and their usage by Czech banks
Autor(ka) práce: Nguyen, Thi Kim Tu
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Půlpánová, Stanislava
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the thesis "Electronic communication and distribution channels and their usage by Czech banks" is to acquaint to the readers with the modern trend of the contemporary banking sector - with electronic banking or e-banking. In my work I will focus on the overall characteristics of electronic banking and I will describe the various forms of electronic communication channels through which client can communicate with the bank and control their accounts remotely. Attention will be given to the current selections of e-banking, which are provided by the three largest financial institutions in the Czech Republic.
Klíčová slova: PDA banking; JAVA banking ; WAP banking; GSM banking; homebanking; internetbanking; elektronic banking

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 3. 2009
Datum podání práce: 30. 9. 2009
Datum obhajoby: 31. 8. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/19523/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: